پیش شماره شهرستان هریوند چند است؟


پیش شماره شهرستان هریوند چند است؟
    پیش شماره شهرستان هریوند چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان خفرکاشان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان خلج/قوهک چند است؟

پیش شماره شهرستان هریوند 5622388 می باشد.


پیش شماره شهرستان خم پیچ چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هریوند باید ابتدا 05622388 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان خمسلو چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در هریوند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05622388123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان خمینی شهر چند است؟
شهرستان هریوند از توابع هستان خراسان جنوبی می باشد.


پیش شماره شهرستان خوانسار چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews