پیش شماره شهرستان اردستان چند است؟


پیش شماره شهرستان اردستان چند است؟
    پیش شماره شهرستان اردستان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان درباغ چند است؟

1:پیش شماره شهرستان درچه پیاز چند است؟

پیش شماره شهرستان اردستان 362524 می باشد.


پیش شماره شهرستان دره چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اردستان باید ابتدا 0362524 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان دره بید/نجف آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در اردستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0362524123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان دره بیدخوانسار چند است؟
شهرستان اردستان از توابع هستان اصفهان می باشد.


پیش شماره شهرستان دزج چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews