پیش شماره شهرستان اصغرآباد/خمینی شهر چند است؟


پیش شماره شهرستان اصغرآباد/خمینی شهر چند است؟
    پیش شماره شهرستان اصغرآباد/خمینی شهر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان دهق چند است؟

1:پیش شماره شهرستان دوتو چند است؟

پیش شماره شهرستان اصغرآباد/خمینی شهر 312337 می باشد.


پیش شماره شهرستان دوشخراط چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اصغرآباد/خمینی شهر باید ابتدا 0312337 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان دولت آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در اصغرآباد/خمینی شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0312337123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان دولت آباد/صنعتی چند است؟
شهرستان اصغرآباد/خمینی شهر از توابع هستان اصفهان می باشد.


پیش شماره شهرستان دولت آباد/نجف آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews