پیش شماره شهرستان حبیب آباد/آذرخواران چند است؟


پیش شماره شهرستان حبیب آباد/آذرخواران چند است؟
    پیش شماره شهرستان حبیب آباد/آذرخواران چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان علیشاهدان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان فتح آباد چند است؟

پیش شماره شهرستان حبیب آباد/آذرخواران 312652 می باشد.


پیش شماره شهرستان فرخی نائین چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حبیب آباد/آذرخواران باید ابتدا 0312652 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان فریدونشهر چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در حبیب آباد/آذرخواران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0312652123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان فریزهند چند است؟
شهرستان حبیب آباد/آذرخواران از توابع هستان اصفهان می باشد.


پیش شماره شهرستان فلاورجان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews