پیش شماره شهرستان خرمنان چند است؟


پیش شماره شهرستان خرمنان چند است؟
    پیش شماره شهرستان خرمنان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قلعه میر چند است؟

1:پیش شماره شهرستان قلعه ناظر چند است؟

پیش شماره شهرستان خرمنان 332344 می باشد.


پیش شماره شهرستان قمبوان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خرمنان باید ابتدا 0332344 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان قمصرکاشان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در خرمنان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0332344123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قمیشلو چند است؟
شهرستان خرمنان از توابع هستان اصفهان می باشد.


پیش شماره شهرستان قه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews