پیش شماره شهرستان سیاه افشار چند است؟


پیش شماره شهرستان سیاه افشار چند است؟
    پیش شماره شهرستان سیاه افشار چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان مهرجان نائین چند است؟

1:پیش شماره شهرستان مهرگان چند است؟

پیش شماره شهرستان سیاه افشار 335332 می باشد.


پیش شماره شهرستان مهرگرد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سیاه افشار باید ابتدا 0335332 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان مهیار چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سیاه افشار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335332123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان موته چند است؟
شهرستان سیاه افشار از توابع هستان اصفهان می باشد.


پیش شماره شهرستان مورچه خورت چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews