پیش شماره شهرستان علی آبادجمبزه شهرضا چند است؟


پیش شماره شهرستان علی آبادجمبزه شهرضا چند است؟
    پیش شماره شهرستان علی آبادجمبزه شهرضا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان هاشم آباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان هراتمه چند است؟

پیش شماره شهرستان علی آبادجمبزه شهرضا 322272 می باشد.


پیش شماره شهرستان هرمدان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آبادجمبزه شهرضا باید ابتدا 0322272 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان هرند چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آبادجمبزه شهرضا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0322272123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان هفتومان چند است؟
شهرستان علی آبادجمبزه شهرضا از توابع هستان اصفهان می باشد.


پیش شماره شهرستان هماآباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews