پیش شماره شهرستان کهریزسنگ چند است؟


پیش شماره شهرستان کهریزسنگ چند است؟
    پیش شماره شهرستان کهریزسنگ چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان سراب چند است؟

1:پیش شماره شهرستان سراب باغ چند است؟

پیش شماره شهرستان کهریزسنگ 331232 می باشد.


پیش شماره شهرستان سراب کلان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهریزسنگ باید ابتدا 0331232 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان سرابله چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در کهریزسنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0331232123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان سرتنگ مله ماران چند است؟
شهرستان کهریزسنگ از توابع هستان اصفهان می باشد.


پیش شماره شهرستان سنگ سفید چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


پیش شماره شهرستان شباب چند است؟

2:پیش شماره شهرستان شله کش چند است؟

پیش شماره اصفهان شده 031   و کد کهریزسنگ 4232


kahrizsang در تاریخ 13 شهریور ماه سال 1393 در ساعت 05:15 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews