پیش شماره شهرستان نائین چند است؟


پیش شماره شهرستان نائین چند است؟
    پیش شماره شهرستان نائین چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان آبگرم چند است؟

1:پیش شماره شهرستان آبینه چند است؟

پیش شماره شهرستان نائین 323225 می باشد.


پیش شماره شهرستان آریان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نائین باید ابتدا 0323225 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان آزادمنجیر چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در نائین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0323225123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان آزاده ده چند است؟
شهرستان نائین از توابع هستان اصفهان می باشد.


پیش شماره شهرستان آزادوار چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 274 reviews