پیش شماره شهرستان ده غیبی مشهد چند است؟


پیش شماره شهرستان ده غیبی مشهد چند است؟
    پیش شماره شهرستان ده غیبی مشهد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان شهرطوس چند است؟

1:پیش شماره شهرستان شهرفیروزه چند است؟

پیش شماره شهرستان ده غیبی مشهد مقدس 511321 می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/کاشمر چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده غیبی مشهد مقدس باید ابتدا 0511321 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/کاویان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ده غیبی مشهد مقدس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511321123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک/امام/خمینی چند است؟
شهرستان ده غیبی مشهد مقدس از توابع هستان خراسان رضوی می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرک/خواف چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews