پیش شماره شهرستان سارمران چند است؟


پیش شماره شهرستان سارمران چند است؟
    پیش شماره شهرستان سارمران چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان فتح آبادتربت حیدریه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان فتح آبادفردوس چند است؟

پیش شماره شهرستان سارمران 572735 می باشد.


پیش شماره شهرستان فخرآبادتربت حیدریه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سارمران باید ابتدا 0572735 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان فخرآبادفردوس چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سارمران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572735123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان فخرداود چند است؟
شهرستان سارمران از توابع هستان خراسان رضوی می باشد.


پیش شماره شهرستان فدافن چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


پیش شماره شهرستان فدرد چند است؟

2:پیش شماره شهرستان فدیشه چند است؟

05857353333 شماره مخابرات سارمران هست از روستاهای شهرستان اسفراین /استان خراسان شمالی هست


moryentes در تاریخ 24 آذر ماه سال 1389 در ساعت 08:53 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews