پیش شماره شهرستان طبس چند است؟


پیش شماره شهرستان طبس چند است؟
    پیش شماره شهرستان طبس چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کشکک چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کلات چند است؟

پیش شماره شهرستان طبس 572627 می باشد.


پیش شماره شهرستان کلات نادر چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طبس باید ابتدا 0572627 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کلاته اله نظر چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در طبس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572627123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کلاته بزرگ چند است؟
شهرستان طبس از توابع هستان خراسان رضوی می باشد.


پیش شماره شهرستان کلاته پایه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews