پیش شماره شهرستان فردوس چند است؟


پیش شماره شهرستان فردوس چند است؟
    پیش شماره شهرستان فردوس چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ماروسک چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ماریان چند است؟

پیش شماره شهرستان فردوس 534 می باشد.


پیش شماره شهرستان مایان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فردوس باید ابتدا 0534 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان مجتمع/فولاد/نیشابور چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در فردوس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0534123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان مچ چند است؟
شهرستان فردوس از توابع هستان خراسان رضوی می باشد.


پیش شماره شهرستان محسن آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


پیش شماره شهرستان محمدآبادتربت جام چند است؟

2:پیش شماره شهرستان محمدآبادرشتخوار چند است؟

پیش شماره شهرستان فردوس پس از هم کد سازی به 056 تغییر یافته و سپس اون در خود شهر فردوس به جای 222 اول هرشماره 3272 و به جای سه عدد غیر از این 3273 برنامه دهید

farhad3245 در تاریخ 31 تیر ماه سال 1394 در ساعت 03:33 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews