پیش شماره شهرستان کلاته نو چند است؟


پیش شماره شهرستان کلاته نو چند است؟
    پیش شماره شهرستان کلاته نو چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان آسپیچ محمدی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان آشار چند است؟

پیش شماره شهرستان کلاته نو 532746 می باشد.


پیش شماره شهرستان ابتر چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کلاته نو باید ابتدا 0532746 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان ادیمی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در کلاته نو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532746123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان اسپکه چند است؟
شهرستان کلاته نو از توابع هستان خراسان رضوی می باشد.


پیش شماره شهرستان اسفند چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews