پیش شماره شهرستان میاندهی فریمان چند است؟


پیش شماره شهرستان میاندهی فریمان چند است؟
    پیش شماره شهرستان میاندهی فریمان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان صدیق زهی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان طیس چند است؟

پیش شماره شهرستان میاندهی فریمان 5126333 می باشد.


پیش شماره شهرستان عباس آباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میاندهی فریمان باید ابتدا 05126333 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان علی آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در میاندهی فریمان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05126333123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان عورکی چند است؟
شهرستان میاندهی فریمان از توابع هستان خراسان رضوی می باشد.


پیش شماره شهرستان غلامعلی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews