پیش شماره شهرستان برشک چند است؟


پیش شماره شهرستان برشک چند است؟
    پیش شماره شهرستان برشک چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ارزوئیه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ارگ جدید چند است؟

پیش شماره شهرستان برشک 548727 می باشد.


پیش شماره شهرستان استبرق چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان برشک باید ابتدا 0548727 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان استحکام چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در برشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0548727123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان استخروئیه چند است؟
شهرستان برشک از توابع هستان سیستان و بلوچستان می باشد.


پیش شماره شهرستان اسطور چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 1162 reviews