پیش شماره شهرستان زاهدان چند است؟


پیش شماره شهرستان زاهدان چند است؟
    پیش شماره شهرستان زاهدان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان جیرفت چند است؟

1:پیش شماره شهرستان چاروک چند است؟

پیش شماره شهرستان زاهدان 541 می باشد.


پیش شماره شهرستان چاهگین چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زاهدان باید ابتدا 0541 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان چترود چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در زاهدان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0541123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان چشمه گز چند است؟
شهرستان زاهدان از توابع هستان سیستان و بلوچستان می باشد.


پیش شماره شهرستان چهارطاق چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews