پیش شماره شهرستان ناهوک چند است؟


پیش شماره شهرستان ناهوک چند است؟
    پیش شماره شهرستان ناهوک چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان زیدآباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ساغری چند است؟

پیش شماره شهرستان ناهوک 548584 می باشد.


پیش شماره شهرستان سبلوئیه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ناهوک باید ابتدا 0548584 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان سرآسیاب چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ناهوک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0548584123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان سرتک زر چند است؟
شهرستان ناهوک از توابع هستان سیستان و بلوچستان می باشد.


پیش شماره شهرستان سرنی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews