پیش شماره شهرستان انار چند است؟


پیش شماره شهرستان انار چند است؟
    پیش شماره شهرستان انار چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان طرزراور چند است؟

1:پیش شماره شهرستان طرنگ چند است؟

پیش شماره شهرستان انار 392322 می باشد.


پیش شماره شهرستان طغرل الجرد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان انار باید ابتدا 0392322 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان عباس آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در انار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0392322123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان عباس آبادریگان چند است؟
شهرستان انار از توابع هستان کرمان می باشد.


پیش شماره شهرستان عبدل آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews