پیش شماره شهرستان زرند چند است؟


پیش شماره شهرستان زرند چند است؟
    پیش شماره شهرستان زرند چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان اولادقباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ایرانشاه چند است؟

پیش شماره شهرستان زرند 342422 می باشد.


پیش شماره شهرستان ایمان آباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زرند باید ابتدا 0342422 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان بابازید چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در زرند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342422123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان بازوند چند است؟
شهرستان زرند از توابع هستان کرمان می باشد.


پیش شماره شهرستان بدرآباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews