پیش شماره شهرستان سیرجان چند است؟


پیش شماره شهرستان سیرجان چند است؟
    پیش شماره شهرستان سیرجان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان پل باباحسین چند است؟

1:پیش شماره شهرستان پلدختر چند است؟

پیش شماره شهرستان سیرجان 345 می باشد.


پیش شماره شهرستان پهلوانکل چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سیرجان باید ابتدا 0345 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان پیرجد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سیرجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0345123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان تجره گله دار چند است؟
شهرستان سیرجان از توابع هستان کرمان می باشد.


پیش شماره شهرستان ترشاب چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews