پیش شماره شهرستان ماهان چند است؟


پیش شماره شهرستان ماهان چند است؟
    پیش شماره شهرستان ماهان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قائدطاهر چند است؟

1:پیش شماره شهرستان قاضی آباد چند است؟

پیش شماره شهرستان ماهان 342622 می باشد.


پیش شماره شهرستان قاطرچی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ماهان باید ابتدا 0342622 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کاغه/عالم آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ماهان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0342622123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کانسرخ چند است؟
شهرستان ماهان از توابع هستان کرمان می باشد.


پیش شماره شهرستان کرکیخان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews