پیش شماره شهرستان احمدآباد/مشیر چند است؟


پیش شماره شهرستان احمدآباد/مشیر چند است؟
    پیش شماره شهرستان احمدآباد/مشیر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قلعه جوق سبلان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان قلی بیگلو چند است؟

پیش شماره شهرستان احمدآباد/مشیر 351336 می باشد.


پیش شماره شهرستان قلیچ خانلو چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان احمدآباد/مشیر باید ابتدا 0351336 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان قورت تپه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در احمدآباد/مشیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0351336123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قورت تپه مرادلو چند است؟
شهرستان احمدآباد/مشیر از توابع هستان یزد می باشد.


پیش شماره شهرستان قورتولموش چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews