پیش شماره شهرستان بهاباد چند است؟


پیش شماره شهرستان بهاباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان بهاباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کریق بزرگ چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کرین چند است؟

پیش شماره شهرستان بهاباد 352472 می باشد.


پیش شماره شهرستان کزج چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بهاباد باید ابتدا 0352472 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کله سرسفلی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در بهاباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0352472123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کله سرنیر چند است؟
شهرستان بهاباد از توابع هستان یزد می باشد.


پیش شماره شهرستان کلورامام رود چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews