پیش شماره شهرستان حسن آباد/دره زرشک چند است؟


پیش شماره شهرستان حسن آباد/دره زرشک چند است؟
    پیش شماره شهرستان حسن آباد/دره زرشک چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان گرده چند است؟

1:پیش شماره شهرستان گرمی/شهرک/ولیعصر چند است؟

پیش شماره شهرستان حسن آباد/دره زرشک 352664 می باشد.


پیش شماره شهرستان گزاز چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسن آباد/دره زرشک باید ابتدا 0352664 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان گلشن چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در حسن آباد/دره زرشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0352664123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان گللو چند است؟
شهرستان حسن آباد/دره زرشک از توابع هستان یزد می باشد.


پیش شماره شهرستان گلنوجه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews