پیش شماره شهرستان دیهوک چند است؟


پیش شماره شهرستان دیهوک چند است؟
    پیش شماره شهرستان دیهوک چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان گیلانده چند است؟

1:پیش شماره شهرستان گیلوان چند است؟

پیش شماره شهرستان دیهوک 353434 می باشد.


پیش شماره شهرستان گیوی زاویه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دیهوک باید ابتدا 0353434 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان گیوی/کوثر چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در دیهوک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0353434123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان لاهرود چند است؟
شهرستان دیهوک از توابع هستان یزد می باشد.


پیش شماره شهرستان لرد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews