پیش شماره شهرستان سورک چند است؟


پیش شماره شهرستان سورک چند است؟
    پیش شماره شهرستان سورک چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان مرادلو چند است؟

1:پیش شماره شهرستان مرشت چند است؟

پیش شماره شهرستان سورک 352397 می باشد.


پیش شماره شهرستان مرنی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سورک باید ابتدا 0352397 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان مشکین شهر چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سورک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0352397123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان مشیران چند است؟
شهرستان سورک از توابع هستان یزد می باشد.


پیش شماره شهرستان مقصودلو چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews