پیش شماره شهرستان نایبند چند است؟


پیش شماره شهرستان نایبند چند است؟
    پیش شماره شهرستان نایبند چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان باباحیدر چند است؟

1:پیش شماره شهرستان باجگیران چند است؟

پیش شماره شهرستان نایبند 353448 می باشد.


پیش شماره شهرستان بارده چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نایبند باید ابتدا 0353448 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان باغ انارمیلاس چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در نایبند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0353448123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان باغ بهزاد چند است؟
شهرستان نایبند از توابع هستان یزد می باشد.


پیش شماره شهرستان برجوئی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews