مخترع "اتومبيل بخار" کيست؟


مخترع "اتومبيل بخار" کيست؟
    مخترع "اتومبيل بخار" کيست؟

پاسخ :


مخترع "مگنت الکتريکي" کيست؟

1:مخترع "منجنيق" کيست؟

"اتومبیل بخار" در سال 1889 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "رابرت" اختراع شد.


مخترع "موتور القايي" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


مخترع "موتور با استارت" کيست؟

2:مخترع "موتور برقي" کيست؟

رابرت در سال 1889 میلادی "اتومبیل بخار" را اختراع کرد.


مخترع "موتور برقي گردنده" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews