مخترع "بمب" کيست؟


مخترع "بمب" کيست؟
    مخترع "بمب" کيست؟

پاسخ :


اصل هشت (8) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل نه (9) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"بمب" در سال 1902 میلادی، توسط یک مخترع سوئدی به نام "اتریگه" اختراع شد.


اصل ده (10) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل يازده (11) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل دوازده (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

اتریگه در سال 1902 میلادی "بمب" را اختراع کرد.


اصل سيزده (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 46 user ratings 346 reviews