مخترع "ترمز بادي" کيست؟


مخترع "ترمز بادي" کيست؟
    مخترع "ترمز بادي" کيست؟

پاسخ :


اصل بيست و شش (26) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل بيست و هفت (27) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"ترمز بادی" در سال 1868 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "وستینگهاوس" اختراع شد.


اصل بيست و هشت (28) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل بيست و نه (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل سي (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

وستینگهاوس در سال 1868 میلادی "ترمز بادی" را اختراع کرد.


اصل سي و يک (31) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews