مخترع "راديو اکتيويته" کيست؟


مخترع "راديو اکتيويته" کيست؟
    مخترع "راديو اکتيويته" کيست؟

پاسخ :


اصل شصت و دو (62) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل شصت و سه (63) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"رادیو اکتیویته" در سال 1875 میلادی، توسط یک مخترع فرانسوی به نام "هانری بکرل" اختراع شد.


اصل شصت و چهار (64) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل شصت و پنج (65) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل شصت و شش (66) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

هانری بکرل در سال 1875 میلادی "رادیو اکتیویته" را اختراع کرد.


اصل شصت و هفت (67) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews