مخترع "عکاسي" کيست؟


مخترع "عکاسي" کيست؟
    مخترع "عکاسي" کيست؟

پاسخ :


اصل هشتاد (80) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل هشتاد و يک (81) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"عکاسی" در سال 1829 میلادی، توسط یک مخترع فرانسوی به نام "داگر" اختراع شد.


اصل هشتاد و دو (82) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل هشتاد و سه (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل هشتاد و چهار (84) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

داگر در سال 1829 میلادی "عکاسی" را اختراع کرد.


اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews