مخترع "کندانساتور" کيست؟


مخترع "کندانساتور" کيست؟
    مخترع "کندانساتور" کيست؟

پاسخ :


اصل نود و هشت (98) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل نود و نه (99) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"کندانساتور" در سال 1920 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "دنت" اختراع شد.


اصل صد (100) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل صد و يک (101) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل صد و دو (102) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

دنت در سال 1920 میلادی "کندانساتور" را اختراع کرد.


اصل صد و سه (103) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews