مخترع "ماشين درو و گردآوري خرمن" کيست؟


مخترع "ماشين درو و گردآوري خرمن" کيست؟
    مخترع "ماشين درو و گردآوري خرمن" کيست؟

پاسخ :


اصل صد و سي و چهار (134) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل صد و سي و پنج (135) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"ماشین درو و گردآوری خرمن" در سال 1888 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "ماتسون" اختراع شد.


اصل صد و سي و شش (136) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل صد و سي و هفت (137) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل صد و سي و هشت (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

ماتسون در سال 1888 میلادی "ماشین درو و گردآوری خرمن" را اختراع کرد.


اصل صد و سي و نه (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews