اصل سه (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل سه (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل سه (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


اصل صد و پنجاه و يک (151) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل صد و پنجاه و دو (152) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

اصل سوم (3) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

اصل صد و پنجاه و سه (153) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و پنجاه و چهار (154) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف هست برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:.
اصل صد و پنجاه و پنج (155) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
 1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر پايه ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
 2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با هستفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
 3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
 4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
 5. طرد کامل هستعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
 6. محو هر گونه هستبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
 7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
 8. مشارکت عامه امت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
 9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
 10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
 11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ هستقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
 12. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
 13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
 14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
 15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه امت.
 16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر پايه معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

  اصل صد و پنجاه و شش (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و پنجاه و هفت (157) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و پنجاه و هشت (158) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


پرسشکده در تاریخ 11 شهریور ماه سال 1389 در ساعت 08:58 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 442 reviews