اصل سي و نه (39) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل سي و نه (39) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل سي و نه (39) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "اتومبيل برقي" کيست؟

1:مخترع "اتومبيل بنزيني" کيست؟

اصل سی و نهم (39) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات هست.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "اتوبوس برقي" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "اره ي موتوري" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.مخترع "اژدر با پروانه" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews