اصل نود و سه (93) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل نود و سه (93) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟




    اصل نود و سه (93) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "چرخ خياطي" کيست؟

1:



مخترع "چيني سازي" کيست؟

اصل نود و سوم (93) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "خودنويس" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "دستگاه تلگراف" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.



مخترع "دوچرخه" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews