اصل صد و يازده (111) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و يازده (111) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل صد و يازده (111) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "ژيروسکوپ" کيست؟

1:مخترع "ساعت پاندول دار" کيست؟

اصل صد و یازده (111) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل برکناری رهبر" نیز شناخته می شود.

مخترع "ساعت جيبي" کيست؟


مخترع "ساعت ديواري" کيست؟
اصل صد و یازدهم (111) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

مخترع "سر قلم آهني به جاي پر" کيست؟


مخترع "سنجاق کاغذ" کيست؟
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود.


مخترع "سلوفان" کيست؟
یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده هست، از مقام خود بر کنار خواهد شد.


مخترع "سولولوئيد" کيست؟
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم هست.

در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از اونان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود..
  • اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد.

    تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم هست.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.
.

قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.

قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


پرسشکده در تاریخ 13 شهریور ماه سال 1389 در ساعت 11:50 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews