اصل صد و بيست و نه (129) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و بيست و نه (129) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل صد و بيست و نه (129) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "قرقره ي القايي" کيست؟

1:مخترع "کابل برق" کيست؟

اصل صد و بیست و نهم (129) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور هست.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "کاغذ (از چوب)" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "کبريت سمباده اي" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.مخترع "کبريت فسفري" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews