اصل صد و شصت و پنج (165) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل صد و شصت و پنج (165) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل صد و شصت و پنج (165) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "ماشين بخار" کيست؟

1:مخترع "ماشين بطري سازي" کيست؟

اصل صد و شصت و پنجم (165) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع هست مگر اون که به تشخیص دادگاه، علنی بودن اون منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا نمايند که محاکمه علنی نباشد.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "ماشين تايپ" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "ماشين تحرير" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.مخترع "ماشين گرفتن کره از شير" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews