«بيشترين سوره‌هاي مكي» قرآن در كدام جزء قرار دارد؟


«بيشترين سوره‌هاي مكي» قرآن در كدام جزء قرار دارد؟
    «بيشترين سوره‌هاي مكي» قرآن در كدام جزء برنامه دارد؟

پاسخ :


سوره‌اي كه تمام آياتش با «ي» ختم مي‌شود چه نام دارد؟

1:در كدام سوره قرآن به موضوع «سجده كردن فرشتگان به آدم ـ عليه السلام ـ » اشاره شده است؟

بيشترين سوره‌هاي مكي در «جزء 30» قراون برنامه دارد و تنها «3 سوره مدني» در اين جزء وجود دارد.


«اقتربت الساعه» نام ديگر كدام سوره است؟چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «حم» شروع مي‌شوند؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews