سوره‌هايي كه به «عزائم» مشهور هستند كدامند؟


سوره‌هايي كه به «عزائم» مشهور هستند كدامند؟
    سوره‌هايي كه به «عزائم» مشهور هستند كدامند؟

پاسخ :


آخرين سوره اي كه در مدينه بر پيامبر اكرم (ص) نازل شد، چه نام دارد؟

1:آخرين سوره اي كه سجده مستحبي دارد، در كدام سوره است؟

سوره‌هاي «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند.


آخرين سوره اي كه يكجا نازل شده، كدام است؟آخرين سوره اي که در مکه بر پيامبر اکرم (ص) نازل شد، چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews