كدام سوره است كه هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمه «الله» آمده است؟


كدام سوره است كه هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمه «الله» آمده است؟
    كدام سوره است كه هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمه «الله» آمده است؟

پاسخ :


كدام زن بود كه بدون شوهر فرزند به دنيا آورد؟

1:فرزند كدام زن بود كه در كودكي و در گهواره سخن گفت؟

سوره «زمر» هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمه الله آمده هست.


نام دو زن كه در قرآن به زشتي از آنها نام برده شده است، چيست؟كدام زن بود كه به دستور خداوند فرزند خود را در صندوق گذاشت و بر روي آب رها كرد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews