سوره‌هايي كه به «معوذتين» معروفند چه نام دارند؟


سوره‌هايي كه به «معوذتين» معروفند چه نام دارند؟
    سوره‌هايي كه به «معوذتين» معروفند چه نام دارند؟

پاسخ :


نمرود چگونه به هلاکت رسيد؟

1:نام "ابليس" در قرآن چند بار آمده است؟

سوره‌هاي «فلق و ناس» به (معوذتين) معروفند.


پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند، چه نام داشتند؟نام چه فرشتگاني در قرآن آمده است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 274 reviews