سوره‌هايي را كه با «ايها الذين آمنوا» آغاز مي‌شوند نام ببريد؟


سوره‌هايي را كه با «ايها الذين آمنوا» آغاز مي‌شوند نام ببريد؟
     سوره‌هايي را كه با «ايها الذين آمنوا» آغاز مي‌شوند نام ببريد؟

پاسخ :


لقب كدام پيامبر اسرائيل است؟

1:قرآن کريم طي مدت چند سال بر پيامبر اکرم (ص) نازل شده است؟

سوره‌هاي ممتحنه، حجرات و مائده با «يا ايها الذين آمنوا» آغاز مي‌شوند.


نخستين کسي که قرآن را اعراب گذاري کرد چه کسي بود؟چاپ قرآن براي نخستين بار در ايران در چه سالي انجام شد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews