نام ديگر كدام سوره قرآن «النساء القصري» يعني (نساء كوتاه) مي‌باشد؟


نام ديگر كدام سوره قرآن «النساء القصري» يعني (نساء كوتاه) مي‌باشد؟
    نام ديگر كدام سوره قرآن «النساء القصري» يعني (نساء كوتاه) مي‌باشد؟

پاسخ :


چند تن از شاعران معروف ايراني در کودکي حافظ کل قرآن بوده اند؟

1:اولين شخصي که در مکه به صورت علني قرآن خواند چه کسي بود؟

سوره‌اي كه به «نساء كوتاه» نيز معروف هست «طلاق» مي ‌باشد.


"بهترين ذکرها" چيست؟خداوند متعال توصيه فرموده‌اند قرآن بيشتر به چه سبک و صورت خوانده شود؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews

کدام کتاب هاي آسماني در ماه مبارک رمضان نازل شده اند؟
نخستين کسي که در زمان حضرت محمد (ص) يکي از سوره هاي قرآن را به زبان فارسي ترجمه کرد، چه
نام چند کتاب مقدس در قرآن آمده است؟
اولين کسي که در صدر اسلام قرآن نويسي کرد، که بود؟ چه کسي براي اولين بار در صدر اسلام
نخستين کسي که در فضائل قرآن کريم کتاب نوشت، که بود؟ چه کسي براي اولين بار در فضائل قرآن
کدام عبادت است که چه انجام و چه ترک آن حرام است؟
اولين شخصي که در باب "قرائت قرآن کريم" کتاب نوشت، چه کسي بود؟
به چه کساني "قراء سبعه" مي‌گويند؟
کدام زن بود که حافظ قرآن بود و مدت بيست سال تمام جز آيات قرآن حرف ديگري بر زبانش جاري
در کدام جنگ جهاني يک ششم جمعيت کره زمين کشته شدند؟
Update a backend database on software update with Java
Database Choice for a C# 2008 front end
Is there set division in SQL?
How to convert legacy Interbase DB to SQL Server?
Update VERY LARGE PostgreSQL database table efficiently
Maintaining Multiple Databases Across Several Platforms
Simple database application for Windows
Database schema for a hierarchial groups
File System Management Tools
Best practices for manipulating database result sets in Python?
*