آخرين آيه قرآن كدام است؟


آخرين آيه قرآن كدام است؟
    آخرين آيه قرآن كدام است؟

پاسخ :


كوچكترين «سورة» قرآن چه نام دارد؟

1:مهم‌ترين «آية» قرآن چه نام دارد؟

آخرین آیه قراون "من الجنه و الناس" می باشد.


«بزرگترين آية» قرآن در كدام سوره قرار دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews