كلمه "سوره" در قرآن چند بار بكار رفته است؟


كلمه "سوره" در قرآن چند بار بكار رفته است؟
    كلمه "سوره" در قرآن چند بار بكار رفته است؟

پاسخ :


«كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟

1:«اميد بخش‌ترين آية» قرآن كدام آيه است؟

كلمه سوره 10 بار در كل قراون بكار رفته هست.


«بزرگترين عدد» در كدام سوره است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews