نام هشت قوم در دو خط از قرآن بيان شده است، اين دو خط در كدام سوره قرار دارد؟


نام هشت قوم در دو خط از قرآن بيان شده است، اين دو خط در كدام سوره قرار دارد؟
    نام هشت قوم در دو خط از قرآن بيان شده است، اين دو خط در كدام سوره برنامه دارد؟

پاسخ :


چند يك از سوره‌هاي قرآن «با صيغه قسم» شروع مي‌شود؟

1:نام چند يك از سوره‌ها «نقطه» ندارد؟

نام این هشت قوم در آیات 12 الی 14 سوره ق آمده هست.


كدام يك از سوره‌هاي بزرگ قرآن به‌طور كامل يكجا نازل شده است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews

كدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟
سوره‌هايي كه به «حواميم» معروفند چه نام دراند؟
چه تعداد از سوره‌هاي قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السلام
كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از روزهاي هفته است؟
چه تعداد از سوره‌هاي كوچك قرآن يكجا نازل شده است؟
چند سوره قرآن با كلمه «قل» آغاز مي‌شود؟
كدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحيم» دارد؟
كدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟
چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «حروف مقطعه» آغاز مي‌شوند؟
كدام سوره «دومرتبه» بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟
كدام سوره با قسم شروع مي‌شود و با حمد تمام مي‌شود؟
Update a backend database on software update with Java
Database Choice for a C# 2008 front end
Is there set division in SQL?
How to convert legacy Interbase DB to SQL Server?
Update VERY LARGE PostgreSQL database table efficiently
Maintaining Multiple Databases Across Several Platforms
Simple database application for Windows
Database schema for a hierarchial groups
File System Management Tools
Best practices for manipulating database result sets in Python?
*